Thông tin sản phẩm
Thông tắc sàn O21 - Floor Clean out

Hình ảnh thông tắc sàn (nút bịt thông tắc) PTS

 

THÔNG TẮC SÀN- CLEAN OUT

THÔNG TẮC SÀN

 Nút bịt thông tắc, bịt xả thông tắc, thông tắc inox, thông tắc sàn Inox, thông nghẹt, CO, COA, COB, Floor Clean, Clean out, 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
(04) 6259.6104
093220.9969
093220.9969
nguyentrongdai@thuysanh.com
nguyendai1983
hungnguyen.thuysanh
SẢN PHẨM MỚI