Thông tin sản phẩm
Thông tắc sàn O32- Floor Clean Out

 Hình ảnh của thông tắc sàn PTS (nút bịt thông tắc, CO, COA, COB)

THÔNG TẮC SÀN- THÔNG TẮC- FLOOR CLEAN OUT O32

THÔNG TẮC SÀN, LẮP THẲNG VÀO ĐƯỜNG ỐNG - FLOOR CLEANOUT

Thông tắc sàn Inox

Nút bịt thông tắc, bịt xả thông tắc

Bịt xả thông tắc, nút bịt Inox, Bịt xả Inox

Nút bịt thông tắc, bịt xả thông tắc, thông tắc inox, thông tắc sàn Inox,  thông nghẹt, CO, COA, COB, Floor Clean, Clean out, 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
(04) 6259.6104
093220.9969
093220.9969
nguyentrongdai@thuysanh.com
nguyendai1983
hungnguyen.thuysanh
SẢN PHẨM MỚI