Phễu thu nước sàn

Tên sản phẩm:Phễu thu sàn F11S - Floor Drain

MSP:F11S

Thông tin tóm tắt:

Tên sản phẩm:Phễu thoát sàn Inox F12SF - Floor Drain

MSP:F12SF

Thông tin tóm tắt:

Tên sản phẩm:Phễu thu sàn ngăn mùi F12SA- Floor Drain

MSP:F12SA

Thông tin tóm tắt:

Tên sản phẩm:Phễu thu sàn ngăn mùi sâu F12S- Floor Drain

MSP:F12S

Thông tin tóm tắt:

Tên sản phẩm:Phễu thu sàn Inox 304 F16 - Floor Drain

MSP:F16

Thông tin tóm tắt:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
(024) 6259.6104
09.3220.9969
09.3220.9969
nguyentrongdai@thuysanh.com
SẢN PHẨM MỚI