Sản phẩm đúc, gia công kim loại

Tên sản phẩm:Nắp hố ga gang

MSP:Nap gang PTS

Thông tin tóm tắt:

Sản phẩm Nắp hố ga PTS bao gồm:

 
  • Nắp hố ga cống thân tròn
 
  • Nắp hố ga cống thân vuông
 
  • Nắp hố ga cống thân vuông bắt bu lông...

Tên sản phẩm:Sản phẩm gang đúc

MSP:DUC GANG

Thông tin tóm tắt:

Sản xuất các sản phẩm gang đúc theo yêu cầu:

 
  • Chi tiết gang đúc
 
  • Nắp ghi gang, song chắn rác Gang
 
  • Lan can Gang, tay cầu thang Gang

Tên sản phẩm:Sản phẩm Inox Đúc

MSP:DUC INOX

Thông tin tóm tắt:

Sản xuất và gia công các sản phẩm Inox đúc theo yêu cầu:

 
  • Chi tiết Inox
 
  • Nắp Inox đúc phục vụ lò đốt
 
  • Phễu thu nước công nghiệp

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0862.196.396
0862.196.396
0862.196.396
pheuthunuoc@thuysanh.com
SẢN PHẨM MỚI