Bể tách mỡ

Bể tách mỡ (bẫy mỡ) dùng để tách dầu mỡ của đường thoát nước. Thường dùng bể tách mỡ gia đình, bể tách mỡ nhà hàng và bể tách mỡ công nghiệp