Thoát sàn D60

Thoát sàn D60 dùng để lắp vào ống thoát nước PVC D60. Có 3 cơ chế ngăn mùi để lựa chọn: Ngăn mùi bằng ngậm nước bên trên, ngăn mùi bằng cốc ngậm nước bên dưới, ngăn mùi bằng van 1 chiều. Các sản phẩm thoát sàn công ty Thủy Sanh thiết kế và sản xuất luôn đảm bảo các tiêu chí: Thoát nước nhanh- Ngăn mùi tốt- Thẩm mỹ