Nắp bể ngầm - Tải trung bình

Nắp bể nước ngầm tải trung bình thường dùng để làm nắp bể nước ngầm ngoài nhà, nắp bể phốt ngoài nhà hay nắp hầm ngầm ngoài nhà.... Nắp bể này có khả năng chống nước, ngăn mùi. Chế tạo bằng inox dày, chịu lực nên sau khi lát gạch lên trên cho phép xe ô tô đi qua. Gioăng sử dụng là gioăng EPDM là loại zoăng không độc hại, an toàn với nguồn nước.