Nắp bể ngầm -Tải cao

Nắp bể ngầm tải cao là loại làm bằng inox304 dày, cấu tạo chắc chắn chịu tải. Sau khi lát gạch lên trên nắp bể thì cho phép xe ô tô con, xe tải đi qua. Sản phẩm thường được dùng làm nắp đậy bể nước ngoài nhà hoặc nắp đậy bể nước ngầm trong tầng hầm. Hoặc nắp đậy các hố ga kỹ thuật điện, nước ngoài vỉa hè hay bể hầm rượu ngoài sân.