Nắp bể ngầm trong nhà

Nắp bể nước ngầm hay nắp bể âm sàn là một sản phẩm được sử dụng phổ biến trong các công trình nhà ở hiện nay. Nhà của người Việt Nam phổ biến là kiểu thiết kế nhà ống với bể nước ngầm chứa nước ăn dưới nền sàn nhà tầng 1. Vì vậy nắp bể nước ngầm nằm luôn trong nhà. Trước đây người ta thường đổ nắp bê tông, rồi lát gạch lên trên, thiết kế này có nhược điểm là khó tháo lắp, dễ vỡ gạch và NẮP KHÔNG KÍN, NƯỚC BẨN TỪ SÀN NHÀ CHẢY XUỐNG BỂ NƯỚC NGẦM gây bẩn nước. Khắc phục tình trạng thì chúng tôi khuyến khích khách hàng nên sử dụng sản phẩm: nắp bể nước ngầm inox để đậy bể nước ngầm trong nhà, với khả năng kín nước, kín mùi. Tay mở dạng tay sách âm sàn.