Thoát sàn ban công

Vị trí ban công của nhà là vị trí khô, chỉ khi có mưa mới có nước. Vậy nên thoát sàn ban công thường sử dụng cơ chế ngăn mùi bằng cơ (Van 1 chiều) hoặc không cần ngăn mùi (vì đã làm ngăn mùi tổng ở hỗ ga bên dưới đường thoát). Để đạt hiệu quả ngăn rác và thoát nước thì nên dùng thoát sàn ban công có dạng cầu