Giới thiệu

CÔNG TY THỦY SANH

30

Th03

CÔNG TY THỦY SANH

Công ty TNHH Thiết Bị và Dịch vụ Thủy Sanh được thành lập vào ngày 08/09/2009, trụ sở chính tại 105/2Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai,...

Tầm nhìn sứ mệnh

30

Th03

Tầm nhìn sứ mệnh

Nội dung đang cập nhật...

Giá trị cốt lõi

30

Th03

Giá trị cốt lõi

Nội dung đang cập nhật...

Năng lực, máy móc

30

Th03

Năng lực, máy móc

Nội dung đang cập nhật...