Thoát sàn công nghiệp

Thoát sàn sử dụng trong nhà máy sản xuất, nhà máy đặc chủng